Агитплакат "Китай на пути освобождения от империализма"

Дейнека Александр Александрович, 1932Китай на пути освобождения от империализма,  Дейнека Александр Александрович, 1932.jpg